חת״ת היום יום חומש תהילים תניא
רמב״ם שלשה פרקים ליום פרק אחד ליום ספר המצות מורה שיעור
סידור שחרית מנחה מעריב קריאת שמע על המטה ברכת המזון
מאמר - איתא במדרש תלים
מענה לשון
שנים מקרא
קריאת התורה (סלאווין)
מגילת אסתר: סלאווין שמואלי
מולד