ספירה - ח׳ סיון ה׳תשפ״ד
  🔊

ספירה
לעילוי נשמת מרת רייזל בת ר׳ ישעיהו ע״ה צירקינד