ספירה - ז׳ סיון ה׳תשפ״ד
  🔊

ספירה
לעילוי נשמת הרב אליעזר צבי זאב ב״ר מרדכי שכנא ע״ה צירקינד