נשא ששי (עם פרש״י)
במדבר: ז׳, מ״ב - פ״ג
חומש:
כ, מ״ד - מ״חתהילים:
פרק ב. והנה - ״154״ המים אינו כןתניא:
הל׳ גירושין פרק ז-טרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ בכורים פרק דרמב״ם פרק א׳ ליום:
״מל״ת שנוספר המצוות:
לעילוי נשמת מרת רייזל בת ר׳ ישעיהו ע״ה צירקינד