נשא רביעי (עם פרש״י)
במדבר: ה׳, י״א - ו׳, כ״ז
חומש:
כ, ל״ה - ל״חתהילים:
לקוטי אמרים - יתברך ויתעלהתניא:
הל׳ גירושין בפרקים אלו. פרק א-גרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ בכורים פרק ברמב״ם פרק א׳ ליום:
מ״ע רכבספר המצוות:
לעילוי נשמת מרת לאה מרים בת הרב יעקב יוסף ע״ה היידינגספלד