היום יום - ט׳ תמוז ה׳תשפ״ד

היום יום

אלע אידישע עלטערן וועלכע באדארפען האבען א ספעציעלע ישועה און הצלה פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

x
בלק שני (עם פרש״י) -- במדבר: כ״ב, י״ג - כ׳חומש:
מ״ט - נ״דתהילים:
פרק יב. רק - ״178״ מהאותיות עצמןתניא:
הל׳ נדרים פרק ז-טרמב״ם ג״פ:
הל׳ כלי המקדש והעובדים בו פרק ברמב״ם פ״א:
מל״ת קנזספר המצוות:
לעילוי נשמת מרת חנה עטל (בכרך) ע״ה בת יבלחט״א ר׳ דוד (צירקינד)