קריאת התורה

בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קרח
חקת
בלק
פנחס
מטות
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבא
נצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה
מגילת אסתר
לעילוי נשמת מרת חנה עטל (בכרך) ע״ה בת יבלחט״א ר׳ דוד (צירקינד)