הַיּוֹם תִּשְׁעָה וְעֶשְֹרִים יוֹם שֶׁהֵם אַרְבָּעָה שָׁבוּעוֹת וְיוֹם אֶחָד לָעוֹמֶר
בהר רביעי (עם פרש״י)
ויקרא: כ״ה, כ״ה - כ״ח
חומש:
כ, ע״ב - ע״ותהילים:
והמשל בזה - ״סח״ האדם ודעתותניא:
הל׳ שופר וסוכה ולולב פרק ג-הרמב״ם ג׳ פרקים ליום:
הל׳ מעשר פרק ורמב״ם פרק א׳ ליום:
מ״ע קסחספר המצוות:
לעילוי נשמת הת׳ מנחם מענדל ע״ה בן יבלחט״א ר׳ דוד צירקינד